Fakturaadress

Fakturaadress

Obs! Vi har ny fakturaadress enligt nedan. Det är viktigt att Ni märker fakturorna rätt och med korrekt stavning. Saknas någon uppgift sänds fakturorna tillbaka till Er.

Fakturaadress

RA Motor Stockholm AB
BGC-ID: FOR4241
205 36 MALMÖ

Ni kan med fördel skicka fakturorna per mail till: 
BG-PB1@maildrop.wm.net